Afbeelding Home

Na een overlijden is het heel belangrijk voor de nabestaanden om kostbare herinneringen aan de overledene ‘vast te houden’

Het helpt de nabestaanden bij het verwerken van het verdriet, maar ook om de draad van het leven weer op te pakken.

ME MEMORI geeft hier invulling aan door het, in eigen huis, ontwerpen, produceren, behandelen en aanbieden van unieke, en vooral, zeer individuele monumenten- & herinneringsproducten.